Bát Z tôn kẽm có gân

20,183

Bát Z tôn kẽm dày 1,5mm có gân tăng cứng