Kênh đầu tư điện mặt trời kết hợp nông nhiệp

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ.
Đầu tư Hệ thống Điện năng lượng mặt trời kết hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một mũi tên trúng hai đích,
Với cơ chế hiện nay của Chính phủ Việt Nam là đang khuyến khính đầu tư ĐIện năng lượng mặt trời áp mái với giá điện 1.943 đ/Kw, phù hợp cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ như hộ gia đình, đặc biệt là khu vực nông thôn và mô hình đầu tư trang trại < 1Mw
Ưu điểm là hạ tầng đấu nối được đảm bảo bởi EVN cung cấp; hỗ trợ EVN giảm thiếu hụt năng lượng tại chỗ, giúp EVN bảo vệ an toàn cho đường dây và giảm đầu tư bù tải
Nguồn vốn đầu tư được các Ngân hàng ưu tiên, hỗ trợ phát triển
Chi phí ứng dụng mô hình sử dụng kết hợp năng lượng mặt trời trong sản xuất nông nghiệp cho thấy chi phí đầu tư 1 kWh điện khoảng15 – 16 tỷ đồng/Mw
Thơì gian hoàn vốn: Từ 5-6 năm (bao gồm lãi suất ngân hàng)
Đây là mô hình kết hợp trồng cây dược liêu như: Đinh lăng, Gừng, …