Điện mặt trời áp mái vay ngân hàng 70/30

12,650,000 10,951,950

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ.

Đối tượng:

Quy mô mái tối thiểu 6,000m2 (có thể 2-3 mái cùng một khu)

Loại mái:

+ ưu tiên dạng mái kliplock, seamlock

+ riêng mái tôn bắn vít – mới đưa vào hoạt động 2-3 năm)…

+ mái bê tông (còn chông thấm, riêng mái bê tông có thể chấp nhận diện tích mái tối thiểu 4,000 m2)

+ chịu được khối lượng tĩnh khoảng 15-20kg/m2 mái và khối lượng động do quá trình thi công

Loại hình doanh nghiệp hoạt động dưới mái:

+ Doanh nghiệp FDI

+ Doanh nghiệp trong nước hoạt động tối thiểu 2 năm có báo cáo tài chính

Khu vực ưu tiên:

+ miền Nam

+ miền Trung: từ Bình Định trở vào

Others: ưu tiên những doanh nghiệp đang đăng ký/duy trì/nâng hạng tiêu chuẩn xanh LEED và theo đuổi giảm phát thải CO2