Điện mặt trời áp mái. Dịch vụ trọn gói EPC

12,650,000 10,951,950

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ.

Lợi ích từ đầu tư điện NLMT áp mái

  • Để giảm chi phí tiền điện, bổ sung thêm nguồn điện để khỏi phải tăng cường thêm công suất trạm biến áp
  • Doanh nghiệp đạt tiêu chí sử dụng tiết kiệm năng lượng và đạt tiêu chí sử dụng năng lượng xanh.
  • Ngoài ra như đề cập ở trên doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng với đất nước mình đang kinh doanh.

Khi hợp tác lắp đặt điện mặt trời của doanh nghiệp sẽ có đến 3 giải pháp tài chánh để lựa chọn:

  • Doanh nghiệp tự bỏ vốn thực hiện
  • Hoặc 30% đối ứng 70% tài trợ từ ngân hàng
  • Hoặc phương án đầu tư thông qua ESCO (Energy Sirvice Company).