Đèn NLMT cảnh quan sân vườn LED BD 1004

MOONLIGHTVIETNAM Bảo vệ đôi mắt Việt

Ưu điểm Đèn cảnh quan sân vườn MOONLIGHTvietnam

1. Đèn An toàn: Ánh sáng đèn LED không chiếu vào mắt nên không gây hại mắt

2. Đèn Tiện lợi : Chất lượng châu Âu xản xuất tại Việt nam, thận lợi duy tu, bảo dưỡng và thay thế

3. Đèn tiết kiệm: Chất lượng tương đương, tiết kiện hơn 40% so với hàng nhập khẩu

4. Đèn mỹ thuật:  Kiểu dáng đẹp cho ban ngày, ánh sáng làm đẹp cho cảnh quan vào ban đêm

5. Thân thiện môi trường: Góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng trong khu vực

Mức bảo vệ thiết bị điện IP65.      Bảo hành: 24 tháng đổi mới