Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất giải pháp thời gian thực hiện cơ chế điện mặt trời

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất giải pháp thời gian thực hiện của Quyết định 13 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Công Thương truyền đạt ý kiến của Thủ tướng.

Công văn nêu, Báo điện tử Bnews ngày 15/4/2020 có phản ánh: Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam đã đáp ứng được mong mỏi của các nhà đầu tư điện mặt trời về mức giá. Song các nhà đầu tư vẫn còn băn khoăn về thời gian của Quyết định này, quy định, hướng dẫn cụ thể để triển khai, dễ dẫn đến nảy sinh tiêu cực và lãng phí nguồn lực xã hội.

Về thông tin Báo điện tử Bnews phản ánh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất giải pháp.

Theo Quyết định 13, dự án hoặc phần dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 được áp dụng giá bán điện là 1.644 VNĐ/kWh (tương đương 7,09 UScent/kWh) đối với các dự án điện mặt trời mặt đất và 1.783 VNĐ/kWh (tương đương 7,69 UScent/kWh) đối với các dự án điện mặt trời nổi. Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Hải Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *